About
Tribhum

The Beginning of Tribhum

ที่มาของโครงการ
 จังหวัดภูเก็ต มีศักยภาพทางทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางท่องเที่ยวและวัฒนธรรม แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเน้นการเพิ่มมูลค่าใหม่ๆ ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ลักษณะ New Creative Destination ตอบโจทย์รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบเปลี่ยนไป อีกทั้งสามารถขยายฐานต่อยอดจากการท่องเที่ยวธรรมชาติในรูปแบบเดิม เป็นการเพิ่มมูลค่าผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศอื่นๆ
CPN & RIGHT MAN
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (มหาชน) จำกัด หรือ CPN ผู้นำอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกมาตรฐานระดับโลกที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์งานออกแบบและนวัตกรรมระดับโลกในรูปแบบ Creative Event & Theme Park ร่วมกันสร้างเมกะโปรเจกต์ “ไตรภูมิ” ขึ้นบนทำเลที่มีศักยภาพสูงสุดในภูเก็ตเพื่อให้เป็น New Creative Destination พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวผจญภัย ในดินแดนลี้ลับจากเรื่องราวตำนานไทย ผสมผสานเทคนิคทันสมัยแบบแฟนตาซี ที่มียังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย และเป็น ครั้งแรกของโลก กับธีมปาร์คผจญภัยแบบ 3D วอล์คทรูแห่งแรกของโลก (The World’s First 3D Walkthrough Adventure Theme Park)