ปลาอานนท์

ปลาอานนท์

ปลาอานนท์ โลกแห่งนครบาดาล

ปลาลึกลับในตำนาน รูปร่างใหญ่โตมหึมาเหลือจะคณานับ ส่วนด้านหลังของลำตัวเป็นภูเขาสูงใหญ่ ส่วนครีบลักษณะคล้ายครีบของปลากระเบนและมีผืนแผ่นพสุธาแผ่ไพศาลอยู่ด้านบน เป็นสัตว์ที่นอนนิ่งจำศีลอยู่ใต้มหาสมุทรทั้งเจ็ดมาเนิ่นนานหลายร้อยศตวรรษ ผู้แบกรับน้ำหนักของโลกเอาไว้ ในไตรภูมิเมื่อใดก็ตามที่ปลาอานนท์ขยับร่างกาย จะเกิดอาเพศ ภัยพิบัติ แผ่นดินไหว คลื่นลม คลื่นนํ้ามหันตภัยวินาศไปทั่วทั้งสามโลก