นกกัณฑิมา

นกกัณฑิมา

นกกัณฑิมา โลกแห่งป่าเวทมนตร์

ปักษายักษ์ 4 ตน เกิดจากเวทมนตร์ของต้นไม้แห่งความจริงผสมผสานกับธาตุทั้งสี่จากไตรภูมิ กลายเป็น กัณฑิมาวารีกัณฑิมาอัคคีกัณฑิมาปฐพีกัณฑิมาวายุมีกระบองขนาดยักษ์เป็นอาวุธ ทำหน้าที่เฝ้าประตูแห่งกาลเวลา ประตูที่เก็บซ่อนความลับและเรื่องราวความบาดหมางของไตรภูมิเอาไว้ มีเพียงต้นไม้แห่งความจริงเท่านั้นที่หยั่งรู้ความเป็นจริง