คชสีห์

คชสีห์

คชสีห์ โลกแห่งป่าเวทมนตร์

สัตว์ที่มีพละกำลังอันแข็งแกร่งอาศัยกันเป็นครอบครัวตามแหล่งน้ำ เกิดจากเมื่อครั้งน้ำอมฤตได้หยดลงมายังพื้นโลก ได้มีสัตว์สองชนิดบนโลกมนุษย์หลุดเข้าไปด้วย คือ ช้างและสิงโต ด้วยพลังเวทมนตร์แห่งไตรภูมิทำให้สัตว์ทั้งสองตัวผสมผสานและเกิดเป็นสัตว์วิเศษในป่าเวทมนตร์ คชสีห์ จึงเป็นมิตรกับเหล่าสรรพสัตว์ทั้งสองโลกและมีหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สัตว์น้อยใหญ่ในป่าเวทมนตร์