เนระพูสี

เนระพูสี

เนระพูสี โลกแห่งนครบาดาล

อมนุษย์ในคราบของค้างคาว รูปร่างผอมแห้ง ผิวพรรณหยาบกร้าน กรงเล็บแหลมคม นัยย์ตาสีแดงเพลิง เป็นทาสที่ถูกเอราปถสาปและจองจำจากการลงโทษฐานที่รุกล้ำเข้ามาในเขตนครบาดาล ห้อยหัวซ่อนตัวอยู่ในความมืด เมื่อมีผู้รุกลํ้าผ่านเข้ามาก็จะสร้างความผวาหวาดกลัวด้วยเสียงกรีดร้องที่แหลมแสบแก้วหู