ต้นไม้ช่างพูด

ต้นไม้ช่างพูด

ต้นไม้ช่างพูด โลกแห่งป่าเวทมนตร์

สามารถพูดได้หลากหลายเสียง หนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ต้นไม้แห่งความจริงสร้างขึ้นมาเพื่อพิทักษ์ป่าเวทมนตร์แห่งนี้ เสียงของต้นไม้ช่างพูดที่ได้เปล่งออกมาจะทำให้เหล่าผู้บุกรุกที่เดินผ่าน ติดกับความลุ่มหลงในการสนทนาพูดคุยกับต้นไม้ช่างพูดจนลืมวันและกาลเวลา