ต้นไม้แห่งความจริง

ต้นไม้แห่งความจริง

ต้นไม้แห่งความจริง โลกแห่งป่าเวทมนตร์

ศูนย์กลางแห่งป่าเวทมนตร์ ใช้เวทมนตร์สรรค์สร้างทุกสรรพสิ่งในผืนป่า และปรับสมดุลให้กับไตรภูมิ ดวงตามากมายที่อยู่รอบตัวมีไว้ทำนาย และหยั่งรู้ความเป็นไปของทุกเผ่าพันธุ์ ทั้งพญานาคและพญาครุฑต่างให้ความเคารพ และปกป้องต้นไม้แห่งความจริงไว้เพราะหากต้นไม้แห่งความจริงถูกทำลาย ไตรภูมิก็ย่อยสลายตามไปด้วย สิ่งมีชีวิตที่พลัดหลงเข้ามา และต้องการมีชีวิตต่อไป ต้นไม้แห่งความจริงจะเป็นผู้กำหนดชะตากรรม และเลือกเผ่าพันธุ์เพื่อให้ดำรงชีวิตต่อไปในไตรภูมิ