วิรูปักษ์

วิรูปักษ์

วิรูปักษ์ โลกแห่งนครบาดาล

ในไตรภูมิเผ่าพันธุ์นาค มีพญานาคผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่และอิทธิฤทธิ์เหนือบริวารทั้งปวงอยู่ 2 ตน ตนหนึ่งมีนามว่า เอราปถมีลักษณะเด่นคือลำตัวสีเขียวเลื่อมคล้ายแมลงทับ และอีกตนหนึ่ง นามว่า วิรูปักษ์ มีลักษณะลำตัวสีขาวเผือก มีอำนาจและอิทธิฤทธิ์เหมือนกัน แต่ วิรูปักษ์ ยังด้อยกว่าด้วยพละกำลัง ทั้งสองตนสามารถเข้าออกนครบาดาลและพื้นที่หวงห้ามได้ในทุกพื้นที่ เมื่อเรื่องน้ำอมฤตรู้เข้าถึงหู เอราปถจึงคิดที่จะไปขโมยพลานุภาพพิเศษนี้มาไว้ครอบครอง เพื่อจะได้มีอำนาจเหนือสิ่งอื่นใดในดินแดนไตรภูมิ ก่อนที่พญาครุฑจะฉวยโอกาสฉกชิงไปเสียก่อน แต่ วิรูปักษ์ ไม่เห็นด้วยพยายามที่จะไม่ให้เกิดเป็นปมสงครามขึ้นระหว่างสองเผ่าพันธุ์ในไตรภูมิ