ป่าลวงตา และม้าปีก

ป่าลวงตา และม้าปีก

ป่าลวงตา และม้าปีก โลกแห่งป่าเวทมนตร์

ป่าลวงตาพืชพิทักษ์ป่าเวทมนตร์ ที่ถูกเลือกจากต้นไม้แห่งความจริงให้เป็นปราการสุดท้ายในการจัดการเหล่าผู้บุกรุก มีแสงสีงดงามชวนหลงใหลหลอกล่อให้ตกอยู่ในภวังค์มนต์สะกด ทางเดียวที่จะทำให้หลุดพ้นจากมนต์สะกดได้ คือ การปลุกพลังแห่งผืนป่าให้กับม้าปีกซึ่งเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ป่าลวงตา โดยการใช้หินแห่งมายาไปสักการะที่แท่นบูชา เมื่อม้าปีกได้รับพลังปีกอันแกร่งกล้าจะโบกสะบัดพัดคลายมนต์สะกดของป่าลวงตาลงได้