Plan
Your Visit

Weather

 • สภาพภูมิอากาศ

  • จังหวัดภูเก็ต มีอากาศแบบฝนเมืองร้อน มีลมพัดผ่านตลอดเวลา จึงทำให้มีสภาพอากาศอบอุ่นและชุ่มชื้นตลอดปี มี 2 ฤดู คือ

  • เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน

  • เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนตุลาคม

  • อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 33.4 องศาเซลเซียส จะสูงขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม

  • อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม

 • ช่วงอากาศดีที่สุด

  • อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ท้องฟ้าแจ่มใส อุณหภูมิประมาณ 31 องศาเซลเซียส ช่วงมรสุม จะมีกระแสน้ำและคลื่นแรง ซึ่งทำให้พื้นที่ของหาดบางส่วนไม่มีความปลอดภัย ถ้าหากว่ามี ธงสีแดง บนชายหาด เป็นสัญลักษณ์ในการเตือนกับนักท่องเที่ยวว่าไม่ควรลงไปทำกิจกรรมหรือว่ายน้ำบริเวณชายหาด

 • ผจญภัยในธีมปาร์คได้ทุกฤดู

  • ไตรภูมิ เป็นธีมปาร์คที่สามารถผจญภัยได้ทุกฤดู เพราะมีทั้งพื้นที่ภายในอาคารและพื้นที่กลางแจ้ง นักผจญภัยควรพกหมวกและครีม กันแดด รวมทั้งเสื้อคลุมกันฝน (ไม่แนะนำให้กางร่ม ระหว่างผจญภัย) ตรวจสอบสภาพอากาศได้ที่ สภาพอากาศ