พาทัวร์ THE UNDERWATER WORLD – Tribhum Phuket

พาทุกคนมาชมรีวิวไตรภูมิ ในโซน THE UNDERWATER WORLD หรือนครบาดาล ความมืดที่สวยงามสุดอลังการ หนึ่งในโซนของธีมปาร์คไตรภูมิซึ่งในโซนนี้เค้าจะมี 2 กิจกรรมด้วยกันคือ 4D Flying Theater (โรงภาพยนตร์ลอยฟ้า) และ The Adventure Cruise (ล่องเรือชมนครบาดาล) ไปชมภาพบรรยากาศกันได้ที่สไลด์ด้านล่างเลย และขอบอกว่า ภาพบรรยากาศทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของโซนนครบาดาลเท่านั้นใครอยากชมความสวยงามแบบนี้ด้วยสายตาของตัวเองเต็มๆ แบบจุใจจิ้มกดจองตั๋วมาเที่ยวไตรภูมิภูเก็ตกัน ด่วนๆ เลย

ภาพบรรยากาศ ธีมปาร์คไตรภูมิ

รีวิวไตรภูมิ THE UNDERWATER WORLD
รีวิวไตรภูมิ The Adventure Cruise ล่องเรือชมนครบาดาล1
รีวิวไตรภูมิ The Adventure Cruise ล่องเรือชมนครบาดาล2
รีวิวไตรภูมิ The Adventure Cruise ล่องเรือชมนครบาดาล3
รีวิวไตรภูมิ The Adventure Cruise ล่องเรือชมนครบาดาล4
รีวิวไตรภูมิ The Adventure Cruise ล่องเรือชมนครบาดาล5
รีวิวไตรภูมิ The Adventure Cruise ล่องเรือชมนครบาดาล6
รีวิวไตรภูมิ The Adventure Cruise ล่องเรือชมนครบาดาล7
รีวิวไตรภูมิ The Adventure Cruise ล่องเรือชมนครบาดาล8
รีวิวไตรภูมิ The Adventure Cruise ล่องเรือชมนครบาดาล9